Dikur Fëmijët Luanin

Shfryrje gjys-orëshe. Sot e kam me këtë artikullin ktu
Artikulli flet për rolin e prindërve sot në edukimin e fëmijëve; Ndryshimi i raportit me lojën dhe kohën e lirë sot, në krahasim me dje.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s